Urážku hnal k soudu italský právník uváděný jako Vittorio, kterého popudila slova jeho bratrance Alberta, který působil ve městě Potenza jako soudce. Domáhal se zadostiučinění za slova, která padla u tamního soudu při vypjatém projednávání jistého sporu. Soudce Alberto tehdy na advokáta a svého bratrance Vittoria křikl, že "nemá koule".

"Nehledě na vulgárnost takového vyjádření, má tento výrok zcela nepochybně zraňující účinek," zdůvodnil svůj verdikt soudce nejvyššího soudu Maurizio Fumo.

"Vztahuje se nejen k nedostatečné potenci osloveného, ale zároveň poukazuje na slabost jeho charakteru, nedostatek odhodlání, schopností a integrity, tedy ctností, které, ať už právem nebo neprávem, jsou stále připisovány k mužskému pohlaví," praví se dále v rozsudku.

Podle soudu byla zároveň poškozena pověst uraženého, neboť výrok byl pronesen na pracovišti a byly mu přítomny další osoby.

Nyní se soud zabývá výší finanční kompenzace, kterou musí Alberto Vittoria odškodnit.

Soud v této kauze rozhodl po několika letech tahanic. Neupřesnil ale, zda se za podobný zločin mohou považovat také urážky žen.