Archa úmluvy má být ve skutečnosti truhla, která podle Bible obsahuje Desky zákona s desaterem přikázání, jež Bůh předal Mojžíšovi na hoře Sinaj. Dále pak měla být uvnitř mana a Áronova hůl. A podle legend by se měla truhlice nacházet v kapli stojící u chrámu Marie ze Sionu.

Podle Starého zákona byla Archa úmluvy původně držena v Jeruzalémě. Jejím domovem byl prý až do babylonské invaze v 6. století před naším letopočtem Šalamounův chrám. Od té doby je cílem mnoha dobrodruhů a archeologů ji znovu nalézt. Úplnou klasikou v tomto snažení je snímek Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy. Ten byl natočen už před třemi desetiletími.

Kaple mezi chrámy

Za tvrzením, že se Archa úmluvy nachází už několik staletí v Etiopii, stojí tamější ortodoxní křesťané. Podle nich se nachází v malé kapličce od 60. let minulého století. Tato malá a kuriózně působící budova je obkroužena ostnatým železným zábradlím. Stojí mezi starým a novým chrámem Marie ze Sionu.

Takto byla vyobrazena Archa úmluvy v hollywoodském snímku o Indiana Jonesovi.

Takto byla vyobrazena Archa úmluvy v hollywoodském snímku o Indianu Jonesovi.

FOTO: fotobanka Profimedia

V současné době však nikdo nemůže svatý objekt vidět. Střežit ho má pouze jeden postarší mnich, který musí svatý předmět údajně ochraňovat až do konce svého života. Aby toho nebylo málo, tak nesmí nikdy opustit pozemek kaple.

Pozlacená truhlice

Truhlice má být vyrobena z akáciového dřeva a obložená zlatem. Na vršku pak mají být dva zlatí andělé. O tom, že se v této kapli doopravdy nachází, se nebylo možné žádným způsobem přesvědčit. Přinejmenším aspoň doposud. To se však může nyní změnit. Kaple musela být přikryta nepromokavou plachtou, aby tam nezatékalo. Nebezpečí poškození by však mohlo ochránce předmětu přimět zvážit jeho přesunutí.

Zjistil jsem, že má být vedle postavena ještě menší dočasná kaple, do které by měla být Archa úmluvy dočasně přemístěna.fotograf Tim Makins

Zatékání do kaple si všiml britský fotograf Tim Makins (54) během svého putování Etiopií v loňském září. Věří, že právě oprava budovy může vnést trochu světla do tajemného příběhu.

U kaple probíhaly stavební práce

"Během mé nedávné návštěvy kostela jsem byl překvapen, když jsem u malé kaple zahlédl místní, jak rovnají cestu a něco u ní staví. Po sérii otázek jsem zjistil, že má být vedle postavena ještě menší dočasná kaple, do které by měla být Archa úmluvy dočasně přemístěna, než bude původní kaple opravena," informoval Makins.

Podle Makinse je více než nepravděpodobné, že by se mohl o přemístění předmětu postarat pouze jeden člověk. V Bibli stojí, že má truhlice rozměry zhruba 1,3 metru krát 0,8 metru krát 0,8 metru. Podle legend se musela tato relikvie vždy přenášet na dvou dřevěných tyčích. Pokud bychom těmto příběhům věřili a vzali v úvahu hmotnost dřeva a zlata, samotný mnich by ji určitě neunesl.

Archa úmluvy by tedy měla konečně opustit svou skrýš...