Profesor matematiky na univerzitě v britském Warwicku Peter Backus vydal zajímavou knihu s názvem "Proč nemám přítelkyni", v rámci které zveřejnil velmi zajímavou studii. Pokusil se totiž zjistit, jaká je šance, že si člověk najde perfektního partnera. Ke svým výpočtům použil slavnou Drakeovu rovnici, která byla poprvé použita pro odhad pravděpodobnosti existence mimozemšťanů.

Výsledky 30letého profesora nevypadají pro ty nezadané ani trochu dobře. Profesor sám pro sebe vypočetl, že v celém Londýně je pouze 26 žen, se kterými by mohl mít krásný vztah. Jeho rovnice bere primárně v potaz nezadané ženy ve věku 24 až 34 let žijící v Londýně.

"Obecně řečeno je jen velmi málo partnerů, se kterými můžete mít fungující vztah bez trhlin. Drakeova rovnice mluví však nemilosrdně. Já konkrétně mám 0.0000034% šanci, že potkám právě tu speciální ženu, se kterou budu moci mít skvělý vztah," uvedl expert na ekonomii.

Výsledek pro všechny podobný

V rovnici, která původně pomohla vypočítat, že  může existovat až 10 000 galaxií Backus použil svá kritéria pro vysněnou schůzku a sám se podivil, jak nízké šance na objevení ideální partnerky má.

"Číslo, které vyšlo pro mě je velmi vysoké. Záleží však na náročnosti člověka. Tento výzkum může být pro nezadané docela depresivní, ale jedno pozitivum mé zjištění přece jen obsahuje. To, že nemáte partnerku, pravděpodobně není vaše chyba," dodal s úsměvem Backus.

Podrobnosti studie jsou volně přístupné na stránkách warwické univerzity.

Zjistěte své šance

Máte chuť si něco podobného spočítat také? Níže napsaná rovnice již není přesně Drakeova, je přespecifikována tak, aby mohla být použitelná pro tuto potřebu. Nyní máte možnost. Sestavte si tedy rovnici a počítejte s námi.

G = N x fW x fL x fA x fU x fB
G
Celkový počet vhodných partnerů
N
Počet obyvatel v České republice. Rovnice počítá s tím, že ideální partner by měl být také Čech. (K 30. září 2009 je to 10 501 197)
fW
Podíl partnerů vhodného pohlaví. Pokud hledáte muže, je toto číslo 0,4907. V případě, že se poohlížíte po ženě, číslo je 0,5093. (zdrojem jsou údaje ČSÚ k prosinci 2008) Pokud jste bisexuální a pohlaví pro vás není rozhodující faktor, násobte číslem 1.
fL
Poměr obyvatel žijících ve vašem městě či pro vás akceptovatelné oblasti, kde může hledaný parter žít. Ukázka: Pokud například žijete v Praze, tak ho získáte tím, že vydělíte počet obyvatel Prahy celkovým počtem obyvatel v ČR, tj. 1 285 995/10 501 197, což se rovná zhruba 0,1225.
fA
Potenciální partneři splňující věkové kritérium. Číslo si můžete najít přímo pro svůj kraj na stránkách Českého statistického úřadu zde. Relevantní data naleznete v sekcích I.03 (pro bisexuály) I.04 (pro ty, kdo hledají muže) a I.05 (pro ty, kdo hledají ženy). Ukázka: pokud jste z Prahy a hledáte muže ve věku 20 až 24 let, vydělíte počet mužů v tomto věku celkovým počtem mužů v Praze, tj. 42 561/594 034, což je asi 0,072.
fU
Partneři splňující vámi požadované vzdělání. Pokud vám na absolvovaných školách partnera nezáleží, násobíte číslem jedna. V případě konkrétních požadavků si najděte procentuální údaj zde a následně ho vydělte číslem 100. Ukázka: pokud chcete muže se středním vzděláním ukončeným maturitou, tak vydělíte 40,4/100, což je 0,404.
fB
Procento žen, které vám připadá ve vaší věkové skupině atraktivní. Vydělíte procento lidí, kteří vám připadají atraktivní číslem 100. Ukázka: Pokud se vám líbí každý dvacátý člověk (což je pět procent), vydělte 5/100, což dává 0,05.
Výsledek: Za předpokladu, že jste hledali muže z Prahy ve věku 20 až 24 let se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou, který by vám navíc přišel atraktivní, tak vaše rovnice zní: G = 10 501 197 x 0,4907 x 0,1225 x 0,072 x 0,404 x 0,05. G je tedy zhruba 918. Vy tak víte, že je pro vás v ČR vhodných 918 partnerů. Pokud budete tedy hledat jen muže a opomineme ženy, tak je vaše šance 1 ku 5570.