James Snyder došel k tomu, že světla lákají žáby a ty jsou posléze nejlevnějším ničitelem hmyzu, kterého měl na své zahradě přebytek. Když jednou přistál brouk na jedné z žároviček, spolkla jej jedna z žab i s drobným bonusem - vánoční žárovičkou.

Když Snyder žábu spatřil, myslel si, že je její tělo průhledné a pouze má žárovku pod sebou a leží na ní. Když si však žábu ve fotoaparátu přiblížil, spatřil drát, který jí vycházel z ústní dutiny.

Snyder fotil žábu opatrně, aby ji nevyplašil, ale po chvíli, kdy se nehýbala, začal mít strach, že po pozření žárovky uhynula. Ta však po chvíli pohnula jednou nohou a Snyder začal řešit, jak jí pomoci, aniž by jí ublížil. Nakonec se rozhodl žábu přidržet a drát spolu se žárovkou pozvolna vytáhl. 

"Žábě se nakonec naštěstí nic nestalo, snad tedy až na to, že ztratila svou schopnost svítit," smál se Snyder.