Několik pokojů vykradené školky bylo doslova vzhůru nohama. Rozházené předměty, pootvírané skříně a převrácený nábytek, to vše vypovídalo o tom, že pachatelé hledali peníze a drobné cennosti. Když si ovšem policisté promluvili se zaměstnanci, dozvěděli se, že jediné, co z jeslí zmizelo, bylo poměrně velké množství hraček.

Detektivové vyzpovídali sousedy a po poměrně krátké době si přijeli pro dva hochy, jednoho ve věku pouhých pěti let a druhého třináctiletého. Oba dva chlapci žijící v bezprostředním okolí jeslí se po několika chvílích ke zločinu přiznali. Mladší hoch policistům řekl, že už postrádal své hračky v jeslích a nedokázal čekat až do září, aby si s nimi mohl znovu hrát.

Pětiletý chlapec si dobře vypočítal, že školku nezvládne vykrást sám, a tak přemluvil staršího kamaráda, aby mu s vykradením jeslí pomohl. Oba se pak vloupali dovnitř, naplnili dvě tašky hračkami a zmizeli.