Relativně neškodného šedesáticentimetrového různozubce portjacksonského na schodech redakce listu The Standard zaregistroval muž, který vyšel ze sousední restaurace. Když policisté dorazili na místo, půjčili si z restaurace nádobu s vodou, ve které pak žraloka odvezli k nejbližšímu molu a vrátili ho zpátky do oceánu.

Důvod, proč někdo žraloka na schodech redakce zanechal, neznají policisté ani šéf novin. Podle některých názorů mohlo jít o reakci na nedávno otištěnou fotografii na titulní straně zobrazující muže s uloveným obrovským žralokem černoploutvým či o jakýsi dar vztahující se k místnímu fotbalovému klubu zvanému Sharks (Žraloci).