Veřejně přijímaný názor je, že byl Kolumbus synem tkalce z italského Janova. Podle jiné teorie pocházel z Katalánie či Galicie ve Španělsku. Ensenata de Villalongy soudí, že se opravdu narodil v Janově, ale byl synem kupce a ne tkalce. Navíc byl podle něj pokřtěn Pedro a ne Christopher, tedy česky Kryštof.

Rodinné jméno pak podle historika bylo Scotto a nikoliv Columbus, protože rodina byla skotského a nikoliv italského původu. Měl světlé oči a pihy. Navíc měl i blonďaté vlasy, které mu velmi brzo zešedly. Tak ho popsali jeho současníci, informoval španělské listy historik Ensenato de Villalonga.

Příjmení měl převzít od piráta

Vypadal zcela odlišně, než jak se o něm dnes říká. Tyto jeho obrazy jsou podle historika zcela smyšlené. Villalonga vychází zejména z kroniky katolických králů, sepsané Luciem Marineem Siculem, který ve svých zápiscích mluvil o Pedro Columbovi a ne Christopherovi.

Historik také přišel s tvrzením, že známý mořeplavec pracoval určitý čas pro piráta Vincenza Columba, od kterého také převzal příjmení. Důvodem měla být snaha o zatajení rodinných vazeb. Villalonga prý při svém bádání využil janovských archívů a spisů, které se nacházejí ve španělské historické akademii a v tamější národní knihovně.