S pomocí databáze na adrese www.genograf.cz budou moci lidé vzájemně své DNA profily porovnat a tím si ověřit společný původ či společného prapředka. Práce s databází spočívá ve vyhledání shod DNA profilu indikující společného biologického předka s možností kontaktu mezi jejich nositeli.

„Každý uživatel vystupuje v databázi zcela anonymně a záleží pouze na něm samotném, zda někomu jinému s potvrzenou shodou v DNA profilu, své kontaktní údaje poskytne,“ vysvětluje Marek Minárik. Databáze je přístupná všem stávajícím i budoucím zákazníkům laboratoře Genomac. O vložení do databáze však mohou současněji požádat i lidé, kteří si nechali svůj DNA původ vyšetřit v jiné, např. zahraniční laboratoři.

V databázi je již 2000 profilů

Vedoucí projektu Jan Zástěra k tomu dodává: „Existuje například početná skupina genealogů, kteří si v minulosti nechali svůj původ vyšetřit v rámci tzv. Genografického projektu organizovaného v USA časopisem National Geographic. Jelikož v tomto projektu byly vzorky zpracovávány renomovanou laboratoří, výsledkům plně důvěřujeme a proto je můžeme na žádost zadavatele bez obav vložit do naší databáze.“

Databáze je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je postavena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky na zachování bezpečnosti osobních údajů. V současném době je v ní již přes 2000 profilů. Přístup však může získat až 4 tisíce existujících zákazníků a jejich počet každý měsíc roste.