Přestože si chovatelé přáli samečka, uplatnění samiček v evropských chovech je pravděpodobnější než u samců. O gorilí slečny je velký zájem vzhledem k tomu, že volných samců jsou nyní v zoologických zahradách Evropy na čtyři desítky. Chovnou skupinu většinou tvoří jeden samec a několik samic.

"Když se situace nezmění, půjde asi Tatu do samčí skupiny podobné té, ze které přišel do Prahy jeho otec Richard," soudí Ždánský.

O umístění vzácných a ohrožených zvířat rozhoduje evropský koordinátor chovu. Mláďata své původní rodiny opouštějí v období dospívání, kdy začínají být samečci agresivní a samičky plodné.