Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Zaměstnavatel mi dal výpověď během těhotenství. Tehdy jsem to ale ještě nevěděla. Co teď?

Těhotenství patří mezi životní situace, během nichž by si ženy jen obtížně hledaly nové zaměstnání. Zákoník práce proto těhotné zaměstnankyně před výpovědí chrání a dání výpovědi až na výjimky zakazuje. Jak je to však s platností výpovědi, když v době jejího podání nejen zaměstnavatel, ale ani sama zaměstnankyně neví, že je těhotná?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Zaměstnavatel mi dal výpověď během těhotenství. Tehdy jsem to ale ještě nevěděla. Co teď?
Od zaměstnavatele jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. Po týdnu jsem ale zjistila, že jsem těhotná a to dokonce už 2 měsíce. Mám z toho sice strašnou radost, ale teď budu bez zaměstnání, protože jsem to nevěděla, když mi zaměstnavatel výpověď dával. Co mám dělat?

Zákaz výpovědi v ochranné době

Na výše popsané situace pamatuje zákoník práce a vypočítává tzv. ochranné doby, mezi něž patří i těhotenství. Ochranná doba funguje tak, že během ní nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci či zaměstnankyni výpověď, i když by za „normálních okolností“ existoval výpovědní důvod. Zákoník práce tím chrání zaměstnance, kteří se dočasně nachází v takové životní situaci, v níž by si jen obtížně hledali nové zaměstnání.

Zaměstnavatel proto nemůže dát výpověď těhotné zaměstnankyni – taková výpověď by byla pro porušení zákona neplatná. Výjimkou z tohoto zákazu je pouze výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele, případně z důvodů, pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnance či odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin).

Trvání ochranné doby

Ochranná doba trvá po celou dobu těhotenství. To platí i v případě, že o těhotenství v době doručení výpovědi ani sama zaměstnankyně nevěděla nebo si jím ještě nebyla jista. Výpověď z pracovního poměru proto bude neplatná i tehdy, bude-li teprve dodatečně zjištěno, že zaměstnankyně byla v době řádného doručení výpovědi těhotná. Na ochrannou dobu z důvodu těhotenství pak zpravidla naváže čerpání mateřské a rodičovské dovolené, tj. po celou tuto dobu nelze zaměstnankyni (až na výjimky) dát výpověď.

Otěhotnění během výpovědní doby

Pokud by zaměstnankyně v době doručení výpovědi těhotná nebyla, ale otěhotněla by až během výpovědní doby, je sice výpověď platná, ale výpovědní doba se o dobu těhotenství (a následného čerpání mateřské a rodičovské dovolené) prodlužuje. Pracovní poměr pak skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnankyně sama sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Shrnutí

Výpověď pro nadbytečnost, kterou jste od zaměstnavatele dostala v době, kdy jste byla těhotná, je neplatná, a to i v případě, že jste se o těhotenství dozvěděla až po doručení výpovědi.

V tuto chvíli lze proto doporučit zaměstnavatele informovat o vašem těhotenství a z toho plynoucí neplatnosti výpovědi. Pro snadnější komunikaci se zaměstnavatelem lze doporučit si přinést potvrzení o začátku vašeho těhotenství od ženského lékaře. Zaměstnavatel by měl výpověď s vaším souhlasem odvolat – tento souhlas samozřejmě doporučujeme zaměstnavateli udělit. Pokud by zaměstnavatel trval na tom, že výpověď je platná, budete muset platnost výpovědi napadnout žalobou u soudu, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr na základě výpovědi skončit.

Odpovídaly Nataša Randlová a Petra Šmirausová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků