Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Nechci na školení, za neúčast ale mám zaplatit tisícovku!

Schválně - co myslíte, že se začne nejdřív prověřovat, když se vám přihodí pracovní úraz? Ano, musí se zjistit, zda jste byli řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jenže školení zabere nějaký čas a možná se dokonce koná v době, kdy byste jinak do práce vůbec nemuseli. Co s tím?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Nechci na školení, za neúčast ale mám zaplatit tisícovku!
Školení BOZP mě nebaví, přijde mi to jako ztráta času, vím přeci jak se mám na pracovišti chovat, nepotřebuji se kvůli tomu celý den školit. Navíc jsou školení často v době, kdy v práci vůbec nejsem, protože nemám směnu. Zaměstnavatel mi tvrdí, že jsem povinen školení absolvovat a zavedl pravidlo, že za neúčast bude zaměstnance sankcionovat pokutou 1000 Kč.

Povinnost účastnit se školení BOZP

Zákon stanoví zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tzv. BOZP) a zaměstnanci povinnost se těchto školení účastnit. Nemůžete se proto sám rozhodnout, že se školení nebudete účastnit, a to ani v tom případě, že jste přesvědčen, že všechno už znáte. Tím byste porušil své pracovní povinnosti. Pokud byste se porušování i přes upozornění zaměstnavatele dopouštěl opakovaně, mohlo by to vést až k rozvázání vašeho pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Školením BOZP si navíc doplňujete i požadavky zaměstnavatele na výkon práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě (popřípadě předpoklady stanovené pro výkon práce stanovené právními předpisy). Na školení budete poučen o rizikovosti vaší práce a o jejích negativních vlivech. Budou vám sděleny i informace o tom, jak předcházet újmám na zdraví, pracovním úrazům a nemocem z povolání. Jinak zaměřené bude školení pro výkon kancelářské práce a pro pracoviště, kde hrozí vysoké riziko úrazovosti. Zaměření školení BOZP bude proto záviset na konkrétních podmínkách vašeho pracoviště.

Ověření znalostí BOZP

Aby si zaměstnavatel ověřil, zda znáte základní povinnosti BOZP, a tedy splňujete výše zmiňované požadavky (popřípadě předpoklady) pro výkon sjednané práce, může požadovat, abyste se podrobil ověření nabytých znalostí - např. formou testu nebo jinou formou prozkoušení. Pokud byste nebyl své znalosti schopen prokázat, může být s vámi ukončen pracovní poměr pro nesplnění požadavků, popřípadě předpokladů pro řádný výkon vaší práce.

Školení BOZP konané mimo pracovní dobu

Čas strávený na školení BOZP je považován za výkon práce. V případě, že se musíte školení účastnit mimo rozvrh vašich směn a nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, bude se taková účast považovat za práci přesčas. Jsou-li tyto podmínky splněny, náleží vám za tuto dobu nejenom mzda, ale i příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % vašeho průměrného výdělku. Se zaměstnavatelem se můžete domluvit, že vám místo příplatku poskytne za práci přesčas náhradní volno.

Peněžité sankce

Za případné porušení vašich povinností (a to nejenom v souvislosti s BOZP) vám zaměstnavatel nesmí v žádném případě ukládat peněžité sankce nebo vám rovnou strhávat z tohoto důvodu částky ze mzdy. Takový postup by byl v rozporu se zákoníkem práce, který jak ukládání peněžitých postihů za porušení povinností, tak i jejich požadování výslovně zakazuje. Pokud by zaměstnavatel i po vašem upozornění, že touto praxí porušuje zákoník práce, v ní pokračoval, zkuste se se žádostí o pomoc obrátit na Státní úřad inspekce práce.

Vzhledem k výše uvedenému a k možným neblahým důsledkům vám doporučuji řádně dodržovat vaše povinnosti a školení BOZP se podle pokynů zaměstnavatele řádně účastnit.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků