Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Když zaměstnavatel snižuje prémie…

V dnešní době se zaměstnavatelé snaží především snižovat náklady a zvyšovat efektivitu svého podnikání. Ve firmách proto často dochází ke krácení prémií. Mohou však zaměstnavatelé sami, libovolně, snižovat svým zaměstnancům mzdy?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Když zaměstnavatel snižuje prémie…
Pracuji jako obchodní zástupce. V pracovní smlouvě mám uvedenou pevnou základní mzdu a k ní pohyblivou částku (prémie), která může představovat víc než 60 % mojí celkové měsíční odměny. Dosud jsem prémie dostával v maximální výši. Teď mi ale zaměstnavatel chce prémie snížit? Má na to právo? A za jakých okolností mi může snížit mzdu?

Kdo a jak rozhoduje o mzdě?

Podle zákoníku práce je možné mzdu sjednat, určit, nebo stanovit – mezi lidmi se ale tyto způsoby často zaměňují.

Sjednanou mzdou se rozumí mzda, na které se zaměstnavatel dohodne se zaměstnancem (v pracovní nebo jiné smlouvě či dohodě), nebo s odborovou organizací v kolektivní smlouvě. V ostatních případech jde o mzdu, o jejíž výši rozhoduje výhradně zaměstnavatel – může jít buď o mzdu určenou mzdovým výměrem, nebo stanovenou vnitřním (mzdovým) předpisem zaměstnavatele.

Možnost upravit výši mzdy

Pokud zaměstnavatel určil zaměstnanci mzdu jednostranně (ve mzdovém výměru, nebo ji stanovil ve vnitřním předpisu), může ji také jednostranně změnit - snížit, nebo zvýšit. Zaměstnanec na rozhodnutí zaměstnavatele nemá vliv. Zaměstnavatel však při takovémto svém rozhodování nesmí postupovat diskriminačně a musí dodržovat princip rovného zacházení, tzn. za stejnou práci zachovat nárok na stejnou mzdu všem zaměstnancům.

V případě, že se zaměstnavatel se zaměstnancem na výši mzdy dohodne, potřebuje k její změně vždy souhlas zaměstnance. V praxi to znamená, že zaměstnavatel nemůže bez souhlasu zaměstnance mzdu snižovat, ale ani zvyšovat (nic mu ale nebrání přiznat zaměstnanci bonus/odměnu nad rámec jeho základní sjednané mzdy, například za dobré výkony nebo mimořádně kvalitní práci).

Pevná a pohyblivá složka mzdy

V dnešní době je poměrně běžné, že se měsíční mzda zaměstnance skládá ze dvou částí – z tzv. pevné a pohyblivé složky. Zatímco zaměstnavatel musí vždy vyplatit celou pevnou složku (samozřejmě pokud zaměstnanec odpracoval stanovenou pracovní dobu), tak pohyblivou zpravidla podmíní například dosažením stanoveného cíle nebo splněním určitého objemu odvedené práce. Pohyblivá složka je pak zaplacena pouze, pokud jsou stanovené podmínky splněny.

Zaměstnavatel však není povinen předem podmínky pohyblivé složky upravit. Pohyblivá složka může mít charakter nenárokové složky mzdy – například prémie, o které rozhoduje zaměstnavatel jen dle svého uvážení. Rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání pohyblivé složky mzdy však nemůže být založeno na diskriminačním důvodu a nesmí být ani porušena pravidla rovného zacházení.

Shrnutí

Bohužel z vašeho dotazu není zřejmé, jestli váš zaměstnavatel váže přiznání prémií na splnění nějakých konkrétních podmínek či nikoliv. Pokud se jedná o splnění konkrétních podmínek, tak v takovém případě vám vznikne nárok na prémii již tím, že splníte všechny cíle stanovené zaměstnavatelem. V případě, že váš zaměstnavatel blíž nárok na prémii neupravuje, je na jeho uvážení, zda vám prémii přizná a v jaké výši.

Jak jste uvedl, pevnou složku vaší mzdy jste si se zaměstnavatelem sjednal v pracovní smlouvě, a proto vám ji zaměstnavatel sám nemůže změnit – k případnému snížení/zvýšení mzdy tak bude váš zaměstnavatel potřebovat váš souhlas.

Odpovídali  David Borovec a Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz. 
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků