Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Jazykový kurz mimo pracovní dobu – musím se účastnit?

Pro výkon většiny prací musí mít zaměstnanec určitou kvalifikaci. Postupem času však dochází k zapomínání nabytých znalostí a dovedností, a proto je potřeba je neustále udržovat a obnovovat. K tomu právě slouží nejrůznější školení, kurzy nebo konference, na které zaměstnavatel vysílá své zaměstnance.

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Jazykový kurz mimo pracovní dobu – musím se účastnit?
Pracuji v zahraniční společnosti, kde je vyžadována znalost angličtiny. Zaměstnavatel ve svých prostorách pro zaměstnance organizuje a platí jazykový kurz, který mi občas začíná před začátkem pracovní doby (záleží, jak ten den mám pracovat). Kurz mě nebaví, ale zaměstnavatel po mně chce, abych se ho účastnil. Zajímalo by mě, zda to po mně může vůbec chtít.

Prohlubování kvalifikace

Jestliže má kurz nebo školení za cíl doplnění, udržení nebo obnovu stávající kvalifikace, kterou zaměstnanec potřebuje pro výkon své současné práce, jedná se o prohlubování kvalifikace. Účast na těchto kurzech se pak považuje za výkon práce, za kterou zaměstnanci přísluší mzda.

Prohlubování kvalifikace může být realizováno různými formami: účastí na školeních, stážích, odborných konferencích nebo jazykových kurzech. Podstatné je, že zaměstnanec ani po absolvování takového školení/kurzu nezíská kvalifikaci, která by mu umožnila vykonávat jinou pracovní pozici. Nezíská ani novou kvalifikaci, ani si tu stávající nerozšíří.

Povinnost prohlubovat si kvalifikaci

Podle zákoníku práce jsou všichni zaměstnanci povinni prohlubovat si svoji kvalifikaci potřebnou k výkonu práce. Navíc je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnancům účast na školení/kurzu, kde si má prohloubit kvalifikaci a pak se ho zaměstnanec musí zúčastnit.

Jestliže se zaměstnanec odmítne zúčastnit, dopustí se porušení pracovních povinností a navíc by se mohlo jednat i o neomluvenou absenci v práci (pokud se zaměstnanec nedostaví ani na kurz, ani nevykonává svoji práci). Opakovaná absence na kurzu by tak mohla vyústit až v rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Prohlubování kvalifikace jako práce přesčas

Pokud je prohlubování kvalifikace nařízeno nad rámec stanovené pracovní doby, jde o práci přesčas, kterou ale zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit na více jak 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. Navíc zaměstnanci za práci přesčas musí vyplatit mzdu navýšenou o příplatek za práci přesčas, anebo mu místo příplatku poskytnout náhradní volno v rozsahu vykonané práce přesčas.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že anglický jazyk potřebujete ke své práci, považuje se kurz anglického jazyka za prohlubování kvalifikace, které vám může zaměstnavatel nařídit. Doba, po kterou se účastníte tohoto kurzu, se považuje za výkon práce, za kterou vám náleží mzda. Koná-li se výjimečně kurz mimo vaši stanovenou pracovní dobu, jedná se samozřejmě o práci přesčas, kterou vám může zaměstnavatel nařídit ve výše uvedeném rozsahu.

Pokud odmítnete kurz navštěvovat, porušíte své pracovní povinnosti a v případě opakovaného porušení by vám pak hrozilo riziko výpovědi z pracovního poměru.

Odpovídali  Michal Peškar a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků