Hlavní obsah
Žáci by měli být vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. Foto: Profimedia.cz

Podniky chtějí zlepšit odborné vzdělávání

Zítřek, osmého srpna, je posledním dnem, dokdy mohou školy a firmy podávat své nabídky na partnerství v rámci projektu Pospolu, který je jedinečnou šancí pro navázání těsnější spolupráce mezi firmami a středními školami či odbornými učilišti, jež nyní vychovávají příští profesionály pro český průmysl.

Žáci by měli být vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. Foto: Profimedia.cz
Podniky chtějí zlepšit odborné vzdělávání

Projekt, u jehož zrodu stál Svaz průmyslu a dopravy ČR, realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání. V jeho rámci rozdělí mezi 25 partnerských dvojic – firem a škol – částku 53 miliónů korun na pilotáž rozšířených forem spolupráce.

Jen malá část absolventů je odborně připravena vykonávat technické profese na úrovni požadované firmami

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je projekt Pospolu naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud nezavedeme významné změny v oblasti technického vzdělávání,“ říká Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt inicioval.

Kritická situace

Již dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky, mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, ať už mezi absolventy škol, nebo mezi nezaměstnanými.

Absolventi neznají firemní prostředí

I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je odborně připravena vykonávat technické profese na úrovni požadované firmami. Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako nedostatečná ochota podřídit se požadavkům firmy. Je to způsobeno izolací škol od dění ve firmách.

Zlepšit uplatnitelnost na trhu práce

Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu Pospolu by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zpětně zlepšilo jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce.

Jeden projekt nestačí

„Podniky už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením ekonomických subjektů do vzdělávání. Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu Pospolu a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíce zkušeností a poznatků,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, která je dalším partnerem projektu.

K tomu, aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, jediný, byť dobře koncipovaný projekt podle něj nestačí, důležitá bude širší podpora.
„Věříme, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně projekt a jeho cíle podpoří. Přáli bychom si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol i odborů, abychom společně mohli zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu. Paralelně s tím by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických oborů v České republice,“ dodal Fischer.

Zjistit možnosti spolupráce

V rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) proběhne od září 2013 do ledna 2015 pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem. Pilotáž bude zaměřena na technické obory a bude probíhat ve všech regionech ČR.

Cílem pilotní fáze je zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a firem v rámci platné legislativy. Získané praktické zkušenosti budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které budou pro školy a firmy inspirací, jak vzájemnou spolupráci realizovat. Výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků