Hlavní obsah
Největší bariérou školení v malých podnicích je nechuť či nezájem managementu. Foto: Profimedia.cz

Malé a střední podniky pokulhávají ve vzdělávání svých zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v menších podnicích pokulhává za vzděláváním ve větších firmách. Pouze 62 % malých podniků vzdělává své zaměstnance – proti 96 % velkých podniků.

Největší bariérou školení v malých podnicích je nechuť či nezájem managementu. Foto: Profimedia.cz
Malé a střední podniky pokulhávají ve vzdělávání svých zaměstnanců

Vyplývá to ze studie zaměřené na analýzu a podporu dalšího vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků, kterou zpracovali řešitelé projektu Koncept z Národního ústavu pro vzdělávání.

„Malé a střední podniky tvoří v České republice 99,83 % všech ekonomicky aktivních subjektů. Podílejí se více než 60 % na zaměstnanosti a nadpoloviční většinou ze všech podniků na účetní přidané hodnotě v sektoru nefinanční sféry a domácností. Je tedy nepochybné, že malí a střední podnikatelé hrají významnou úlohu při vytváření pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje,“ říká Zdeněk Somr, hlavní manažer projektu Koncept a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Malé firmy to mají těžší

Pozice malých a středních podniků na trhu není jednoduchá. Konkurence na trhu se vlivem ekonomické krize mimořádně zostřila. Snižují se náklady na výrobu, roste počet pohlcování jednotlivých společností.

Globální firmy mají ve srovnání s malými a středními mnoho výhod – jednotné komunikační sítě, pravidelné investice do vývoje a výzkumu a navíc umí pružně pracovat s lidskými zdroji.

„Malé a střední firmy jsou proti tomu vystaveny většímu podnikatelskému riziku, což má potažmo i vliv na zaměstnance, kteří mají menší jistotu setrvání v zaměstnání, omezené kariérové perspektivy i značně minimalizované poskytování zaměstnaneckých výhod běžných při zaměstnání ve velkém podniku. V nemalé míře jsou zaměstnanci v malých a středních podnicích limitováni i možnostmi v oblasti dalšího vzdělávání,“ poukazuje Somr.

Hlavní bariérou je nechuť managementu

Důvodů, proč malé a střední podniky nevzdělávají své zaměstnance, je několik. Největší bariérou je ale nechuť či nezájem managementu. Až 77 % firem uvádí jako hlavní příčinu finanční nákladnost kurzů pro zaměstnance. 27 % zaměstnavatelů uvedlo, že hlavním důvodem je nezbytnost uvolňovat své zaměstnance ze zaměstnání, a to někdy až na několik dní.

Dalším důvodem je, že vyškolení zaměstnanci často přecházejí na lepší pozici do větší firmy. Řada menších českých firem pak mnohdy ani nedisponuje dostatečným vybavením a zázemím pro školení.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků