Hlavní obsah
Rodiče si obvykle vybírají dovolenou v době prázdnin svých dětí. Foto: Profimedia.cz

Jak nenarazit při čerpání dovolené

Léto je obecně spjaté s čerpáním dovolené, a tak se většina zaměstnanců chystá užít si zaslouženého odpočinku. Aby naše radost z volných dnů nebyla ničím zkalena, je však i dovolenou třeba plánovat s rozmyslem a včas se na ni připravit.

Rodiče si obvykle vybírají dovolenou v době prázdnin svých dětí. Foto: Profimedia.cz
Jak nenarazit při čerpání dovolené

Zákoník práce určuje právo zaměstnanců na čerpání dovolené, nicméně může se stát, že při žádosti o konkrétní termín narazíme na komplikace. Termín dovolené totiž určuje zaměstnavatel s ohledem na provozní potřeby a oprávněné zájmy zaměstnanců. Zaměstnavatel své rozhodnutí nemusí zdůvodňovat, proto je vždy lepší vyjednat si termín dovolené v předstihu a nechat si ho potvrdit, abychom nezaplatili za letecký zájezd k moři zbytečně. Ani podepsané potvrzení však nemusí být stoprocentní zárukou, že provozní krize v zaměstnání čerpání dovolené nezhatí.

Termín dovolené určuje zaměstnavatel s ohledem na provozní potřeby a oprávněné zájmy zaměstnanců

Každý zaměstnanec má podle zákona nárok na určitý počet dní dovolené a zaměstnavatel je povinen určit termíny jejího čerpání jednotlivým zaměstnancům tak, aby byla v daném roce plně využita. Zaměstnanci jsou povinni řídit se rozhodnutím zaměstnavatele, ten ovšem musí zohlednit jejich oprávněné zájmy, například když žádají o dovolenou rodiče v době prázdnin svých dětí,“ upozorňuje Hana Vrbíková, advokátka ze společnosti KODAP legal.

Výjimkou je případ hromadné celozávodní dovolené. Termín nařízené dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci oznámit minimálně 14 dnů předem. Pokud je dovolená čerpána po částech, alespoň jedna část by měla trvat nejméně dva týdny.

Právo na náhradu nákladů

Zaměstnavatel má dokonce zákonnou možnost zaměstnance z již čerpané dovolené odvolat, například v případě, že došlo k zásadní změně podmínek, za kterých byla schválena, tedy třeba při vážné provozní krizi. Ovšem v takovém případě je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu tím vznikly, tedy například uhradit poměrnou část ceny zájezdu za dobu, kterou zaměstnanec nevyužil, nebo zaplatit zvýšené náklady spojené s nečekanou cestou z místa dovolené do místa bydliště či pracoviště. V případě, že má zaměstnanec schválený termín dovolené a zaměstnavatel mu ji před odjezdem zruší, musí zaměstnanci uhradit veškeré storno poplatky.

Možnost získat příspěvek

Někteří zaměstnavatelé ve státní i soukromé sféře poskytují svým zaměstnancům příspěvek na rekreaci. Proto není na škodu informovat se, jak takový příspěvek získat. To, zda zaměstnavatelé svým zaměstnancům příspěvek na dovolenou poskytnou, je čistě na jejich rozhodnutí.

Pravidla poskytování zaměstnaneckých benefitů mohou být stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele či v kolektivní smlouvě a tyto dokumenty musí být zaměstnancům přístupné k nahlédnutí. Otázka poskytnutí příspěvků na dovolenou může být také vhodným tématem při vyjednávání nové pracovní smlouvy se zaměstnavatelem.

Vyčerpejte celou dovolenou

Zaměstnavatel by měl zaměstnancům umožnit, aby během kalendářního roku vyčerpali celou dovolenou, na kterou mají nárok. Pokud ji nevyužijí, je převedena do dalšího roku, v němž zaměstnavatel určí termín čerpání.

„Nedojde-li ke stanovení data do konce června, má zaměstnanec právo vybrat si dobu čerpání sám. Stejně jako zaměstnavatel ale musí její termín oznámit zaměstnavateli nejméně 14 dnů předem. Pokud nelze dovolenou vyčerpat například z důvodu rodičovské dovolené či jiných překážek v práci, musí zaměstnavatel určit její čerpání po skončení těchto překážek,“ vysvětluje Vrbíková. Nevyčerpaná dovolená tedy nezaniká, ale převádí se do dalších let a nelze ji nahradit „proplacením“.

„Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou lze poskytnout pouze v případě, kdy dojde ke skončení pracovního poměru, aniž by byla dovolená vyčerpána,“ zdůrazňuje Hana Vrbíková ze společnosti KODAP legal.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků