Stravenky jsou nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem u nás. Mnohdy se už považují spíše za standard než vyloženě za benefit. Jejich používání se řídí zákoníkem práce i zákonem o daních z příjmů, pro zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem. V příštím roce si nejvíce peněz z daní zaměstnavatel odečte v případě, že zaměstnancům pořídí stravenky v hodnotě 118 Kč.

„Díky daňovému zvýhodnění jsou stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele o polovinu výhodnější než stejný vklad přímo do mzdy,“ uvedl Jan Matoušek ze společnosti Sodexo Benefity, která stravenky poskytuje.

Oproti roku 2017 se hodnota nejvýhodnější stravenky zvýšila o 9 Kč, maximální daňové úlevy v roce 2017 dosáhl zaměstnavatel u stravenek v hodnotě 109 Kč.

Díky navýšení zdanitelné částky se hodnota nejvýhodnější stravenky přiblížila k reálným cenám obědů. Průměrná útrata v ČR za oběd v restauraci se v září vyšplhala již na více než 109 Kč. [celá zpráva]

Podle listopadového online průzkumu serveru Předvýběr mezi třemi tisícovkami zaměstnavatelů hodlá více než třetina oslovených firem zvýšit hodnotu stravenek poskytovaných zaměstnancům. Ještě v letošním roce hodlalo zvýšit jejich hodnotu devět procent firem. [celá zpráva]

U pracovních cest si zaměstnanec hradí větší část

Co se týká pracovních cest, maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování zaměstnanců se počítá jako 70 procent z hodnoty stravného na těchto cestách. Pro rok 2018 činí 65 Kč.

Zákon o dani z příjmů umožňuje zaměstnavatelům uhradit maximálně 55 procent z ceny stravenky. Zbývajících 45 procent doplácí sám zaměstnanec, případně jsou pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem.