Z výroční zprávy OECD o stavu vzdělávání vyplývá, že 29 procent českých vysokoškoláků ve věku mezi 25 a 64 lety a 39 procent absolventů středních odborných škol absolvovalo technické obory.

Průměr v zemích OECD je 25 procent technicky vzdělaných vysokoškoláků a 34 procent středoškoláků.

Zkušení lidé jdou do důchodu

Podle ekonoma Daniela Münicha z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) je na pracovním trhu poptávka po schopných lidech ve všech oborech, na potíže při hledání kvalitních zaměstnanců ale upozorňují zejména průmyslové svazy, protože jsou v české ekonomice dominantní.

Zaměstnavatelé jsou překvapeni, že jim odchází středoškolák, a když najmou vysokoškoláka, je horší.Daniel Münich, CERGE-EI

Technicky vzdělaných lidí podle Münicha není málo, ale zaměstnavatelé se často potýkají s tím, že starší, velmi zkušení středoškoláci s mnohaletou praxí odcházejí do důchodu a na jejich místo přicházejí mladí vysokoškoláci bez praxe.

Vzdělání na vysoké škole podle Münicha nemůže nahradit mnohaletou praxi. „Zaměstnavatelé jsou překvapeni, že jim odchází středoškolák, a když najmou vysokoškoláka, je horší,” řekl.

Problematické je podle něj to, že na vysokých školách chybí profesně orientované obory na bakalářské úrovni, protože se školám finančně vyplatí mít hodně studentů v magisterských i doktorandských programech.

Na středních školách není dostatek praxe

Zpráva OECD upozorňuje, že v Česku součástí vzdělávání nebývá praxe. Podíl mladých lidí, kteří si zvolí odborné technické zaměření, je zde sice podobný jako v Rakousku nebo ve Švýcarsku, ale jen šest procent Čechů absolvovalo na středních a vyšších odborných školách vzdělávací program, jehož součástí byla praxe.

Ve zmíněném Rakousku jich bylo 33 procent a ve Švýcarsku 59 procent.