V rámci projektu vznikly čtyři desítky generačních tandemů, díky kterým získalo novou práci 44 uchazečů o zaměstnání. Na sdílených pozicích s nimi pracovalo 40 stávajících zaměstnanců zapojených společností.

Úřad práce poskytl zaměstnavatelům formou příspěvku na mzdy zaměstnanců téměř sedm miliónů korun z celkových 38 miliónů, které má k dispozici. Program spolufinancovaný evropským Operačním programem Zaměstnanost poběží do 31. prosince 2018.

Zapracování mladšího kolegy

Podstatou projektu je zajištění generační výměny. To znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu.

Ten pak zapracovává nově přijatého kolegu do 30 let věku, který byl před nástupem do firmy v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Uchazeč o zaměstnání může vstoupit do projektu, jestliže od skončení školy odpracoval maximálně tři roky, byl na rodičovské dovolené či pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky.

Přihlásit se může i uchazeč do 30 let, který odpracoval delší dobu, ale byl na rodičovské dovolené nebo pečoval o osobu blízkou minimálně dva roky, zároveň opakovaně přišel o zaměstnání a dostal se do evidence. Rovněž délka zaměstnání mezi jednotlivými evidencemi nepřesáhla šest měsíců.

Pozitiva smíšeného kolektivu

Úřad práce může zaměstnavateli, u kterého proběhne generační výměna, finančně přispět na společensky účelné pracovní místo (až 20 tisíc korun měsíčně) a na udržení stávajícího zaměstnance (až 24 tisíc korun měsíčně). Firma může příspěvky na mzdy pracovníků pobírat po dobu šesti až 12 měsíců. Oba takto uzavřené pracovní poměry nicméně musejí být v souběhu.

„Cílem je posílit trend dnešní doby, a to smíšený kolektiv. Ten je nejefektivnější variantou pracovních skupin. Starší lidé mají neocenitelné zkušenosti a také přiměřený nadhled, navíc jsou loajální. Mladí kolegové nejsou zatížení takzvanou provozní slepotou, mají nadšení a nebrání se inovacím. To vše může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firem,“ uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková s tím, že jde i o podporu zaměstnatelnosti starších osob v předdůchodovém věku.

Účastníci přijatí v rámci programu se nejčastěji „dělí o místa“ ve strojírenství, v potravinářství, ve stavebnictví či v zemědělské výrobě. Pracují jako elektrikáři, zámečníci, nástrojaři, montážní a výrobní dělníci, zedníci, řidiči nebo obchodní zástupci. Z celkem 84 podpořených lidí je 25 žen a 59 mužů.

Jednou z těch, kdo získal zaměstnání díky projektu, je i Jana Bartošová. Pracuje jako obchodní zástupce. „Líbí se mi na ní, že se mohu rozvíjet. Bonusem pak je, že nesedím jen v kanceláři, ale pohybuji se i v terénu. Poznávám tak nová místa a lidi,“ vyzdvihla.

Jako dobrý způsob zaměstnávání vnímá možnost, kterou „Generační tandem II“ nabízí, obchodní ředitelka PAC Hořovice Hana Hlaváčková: „Projekt nám pomohl doplnit pracovní kolektiv a zároveň usnadnil proces zaučení nového pracovníka, který má možnost pozvolna přebírat pracovní zkušenosti od letitých zaměstnanců.“

Princip předávání zkušeností starších pracovníků mladé generaci oceňuje i personální manažer společnosti Countrylife Milan Hlouch. Výhodou podle něj je, že školitel je současně kolegou, který má možnost novému zaměstnanci průběžně pomáhat v jeho rozvoji.