Do boje o cenu za kariérové poradenství se mohou zapojit jak organizace, tak jednotlivci, kteří se věnují poradenství. Letos se klade důraz na inspiraci skrze sdílené zkušenosti a rozvoj daného poradenství.

Euroguidance je evropská síť vytvořená Evropskou komisí za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné i laické veřejnosti zkušenosti z evropských zemí v oblasti celoživotního kariérového poradenství, rovněž šířit v zahraničí české příklady dobré praxe v této oblasti.

Zaměstnanost mládeže

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé. Přihlašovat se lze do 21. června, v průběhu července a srpna budou odborníci hodnotit přihlášené iniciativy.

Vyhlášení výsledků a prezentace projektů proběhne 21. září. Vítězové se mohou těšit na listopadový studijní pobyt v institucích kariérního poradenství ve Švédsku.