U prací konaných na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) by měla novela zákoníku práce zavést zejména povinnost vést evidenci pracovní doby, přestávky na oběd a doby odpočinku mezi směnami. Jejich poskytování bude rovněž povinné.

Platit má i zaručená mzda, pokud ještě nedojde v rámci pozměňovacích návrhů poslanců k přehodnocení některých bodů. Navíc DPČ nesmí překročit polovinu stanovené týdenní doby za období 26 týdnů namísto současných 52 týdnů. Prodloužení vyrovnávacího období na 52 týdnů bude možné sjednat pouze v kolektivní smlouvě.

„Oproti těmto povinnostem novela zřejmě zruší povinnost vystavit zaměstnanci pracujícímu na DPP potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), nicméně pouze v případech, kdy příjem z DPP v kalendářním měsíci nepřevýší 10 tisíc korun, nebo pokud z odměny z DPP nedochází ke srážkám ze mzdy například pro účely exekuce,“ upozorňuje ředitelka Komory právní odpovědnosti Alice Kubíčková.

Vyšší nároky na administrativu

„Zpřísnění podmínek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude pro zaměstnavatele představovat vyšší nároky na interní administrativu. Například firmy, které najímají různé sezónní pracovníky na DPČ, budou muset nově evidovat pracovní dobu, přestávky na oběd a oddech nebo dobu odpočinku mezi směnami. Výhodu mají společnosti, které již dnes využívají integrované systémy kombinující personální, docházkové a mzdové agendy,“ vysvětlil Mgr. Petr Panec, obchodní ředitel společnosti OKsystem a. s.

Ministerstvo práce na webu připomíná, že jde o doplňkové formy pracovněprávních vztahů. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se od pracovní smlouvy liší zejména odlišným vymezením pracovního závazku. Fyzické osoby se nezavazují konat práce určitého druhu podle pokynů zaměstnavatele, ve stanovené době a na stanoveném místě, ale k určité činnosti či splnění úkolu.

„Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod,“ doplňuje ministerstvo.