Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu má být podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem pro pracovní týmy v organizaci.

V rámci projektu POVEZ II podpoří Úřad práce ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka.

Pozitivní dopad na podnik a zaměstnance

Výjimku v tomto ohledu tvoří odborné technické vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, E, T včetně profesního průkazu, obsluhy vysokozdvižných vozíků a CNC strojů nebo získání svářečského průkazu). Na vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech už nebude úřad v rámci projektu finančně přispívat.

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka úřadu práce. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce či zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance.