V čem jsou mileniálové jiní? Jsou první generací, pro niž jsou digitální technologie a globalizace přirozeností. Mileniálové si svého zaměstnavatele již nevybírají podle pracovního inzerátu, ale přistupují k výběru mnohem komplexněji.

Zajímá je pracovní kolektiv, týmová atmosféra a obecně firemní kultura. Požadují plošší organizační strukturu, flexibilitu, inovativnost a rovnováhu osobního a pracovního života.

Potvrzuje to i poslední výzkum společnosti The Most Desired Company, který mimo jiné odhalil, že nejdůležitějším zaměstnaneckým benefitem pro současnou mladou generaci jsou pružná pracovní doba a možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu.

Nebojí se změn

Na rozdíl od svých rodičů, jejichž pracovní směřování mělo vcelku jasný charakter, mileniálové zkoušejí různé pracovní pozice a nebojí se měnit obory, byť někdy radikálně. Díky dnešní otevřené ekonomice a pracovnímu trhu mají navíc mladí řadu příležitostí najít si práci v zahraničí.

Dalším typickým znakem je odklon od orientace na výsledky, za úspěch naopak považují týmovou práci a společenský přínos. Především pro větší společnosti a korporace může být poměrně náročné uspokojit tyto požadavky nastupující generace.

Firmy nicméně začínají chápat, že je nezbytné zaměřit se na moderní přístupy a metody a začít je aplikovat. Snaží se proto oslovit generaci mileniálů stážemi nebo studijními programy a prezentují se skrze svoji firemní kulturu.

Práce „na zkoušku“

Mileniálové chtějí firmu nejprve poznat, například přes různé firemní akce nebo veletrhy práce, a až pak do ní nastoupit. Oblíbenou příležitostí k tomu jsou „festivaly kariéry“, tzv. Career Days, které účastníkům nabízejí možnost lépe poznat svého potenciálního zaměstnavatele prostřednictvím neformálních setkání, tréninků a případových studií.

Studenti mají během nich příležitost seznámit se s velkými mezinárodními firmami, ale i s neziskovými organizacemi nebo se začínajícími firmami (tzv. startupy) a udělat si jasnější představu o dalším směřování své kariéry.