Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Snahou ÚP ČR je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace.

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. ÚP ČR v tom může lidem pomoci i prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. I takto se ÚP ČR snaží přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce,“ říká jeho generální ředitelka Kateřina Sadílková.

Méně než v roce 2015

Od ledna do prosince 2015 prošlo rekvalifikačními kurzy 38 078 lidí. Jejich počet se tedy loni snížil. Nicméně vzhledem k celkovému počtu uchazečů o zaměstnání, který v porovnání s předloňskými hodnotami klesl, je poměr účastníků kurzů a nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR srovnatelný.

„Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba jeho náplň přizpůsobit konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na regionálním trhu práce,“ upozorňuje Sadílková.

Požadavky na dovednosti

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci úřadu. Délka evidence nehraje roli.

Pokud někdo bez vážných důvodů na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.

Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti jako práce s počítačem, řidičský průkaz a podobně.

Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví.

Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 a 39, 40 a 44 a také 50 a 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.

Pokud někdo bez vážných důvodů, jako je změna zdravotního stavu, rodinné důvody či stěhování, na rekvalifikaci nenastoupí nebo ji předčasně ukončí, bude muset kurzovné, případně veškeré výdaje, zaplatit sám.