Studie uvádí, že z více než čtyř tisíc dotazovaných společností napříč 21 zeměmi po celém světě dokáže pouze 16 procent těžit z digitální ekonomiky.

V rámci evropských zemí se poměr zastoupení úspěšně digitalizovaných společností výrazně liší, například v Německu tvoří 41 procent, ve Španělsku 22 procent. Pod světovým průměrem jsou pak z evropských zemí zahrnutých do studie Francie (15 procent), Rusko (tři procenta) a Spojené království (jedno procento).

Přizpůsobit se novému způsobu práce

„Digitalizace vyvolala v celém světě rozsáhlé změny týkající se i způsobu naší práce a této změně se musí přizpůsobit také samotné firmy. Jak je vidět ze studie, v Evropě je v tomto ohledu nejdále Německo, náš geografický soused a stěžejní ekonomický partner. Pokud budeme chtít zachovat nebo zintenzivnit úroveň hospodářské spolupráce, měli bychom vyjít vstříc jeho rozvinuté digitální ekonomice,“ okomentoval závěry studie Roman Knap, generální ředitel SAP ČR.

České firmy, které začnou s touto transformací nyní, z ní budou moci čerpat konkurenční výhodu, zatímco jiné k ní budou později přinuceny pod tlakem konkurence.