V rámci Dnů Mobility, které se konaly na Výstavišti v Brně, proběhla řada odborných přednášek na téma „Zvláštní pomůcky určené osobám s různými typy postižení“.

V této části akce se zaměstnanci ÚP ČR seznámili se specifiky, která musí během jednání s klienty s konkrétním zdravotním postižením respektovat.

Vhodný způsob komunikace

V rámci správního rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcky je vhodný způsob komunikace s žadatelem nejen nezbytností, ale také známkou profesionality.

„Lidé se zdravotním postižením patří mezi klienty, kterým ÚP ČR věnuje zvýšenou péči, a to nejen v oblasti nepojistných sociálních dávek, ale i v oblasti podpory jejich zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že ke konci října tvořili 14,7 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, patří odpovídající přístup k osobám se zdravotním postižením (OZP) s ohledem na jejich specifické potřeby mezi priority úřadu,“ uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nabídka vzdělávacích aktivit je nedostatečná

„Osoby se zdravotním postižením potřebují vědět, že naši zaměstnanci jejich problémům rozumí a že vědí, jak se cítí. Jsou s nimi v úzkém kontaktu a mají mít přehled o tom, co trh nabízí,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

Nabídka vzdělávacích aktivit v této oblasti není v současné době dostatečná, proto mají metodicky prezentační dny význam i z hlediska průběžného zvyšovaní odborné kvalifikace všech účastníků. Bonusem je možnost si pomůcky na místě vyzkoušet.

Rozhodování o příspěvku

„Výsledkem je zcela nepřenosná osobní zkušenost, jak se dá pomůcka konkrétně využívat, jak se klient při její obsluze cítí a jak moc mu může ulehčit život. Dozví se, jaké by měla pomůcka v konkrétních případech splňovat parametry nebo zda existují další alternativy,“ vysvětluje vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek pro OZP, dávky pěstounské péče a inspekce poskytování sociálně-právní ochrany ÚP ČR Milena Průžková.

Taková praxe je pak výhodou v rámci správního řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku na konkrétní typ zvláštní pomůcky.