Velký rozdíl je mezi veřejnými a soukromými školami ve formě výuky. Aktuální čísla portálu jasně dokazují, že na soukromých vysokých školách se daleko více klade důraz na studium v angličtině.

Studenty soukromých VŠ český obsah tak nezajímá

„Když porovnáme, odkud vysokoškoláci, kteří jsou na naší síti zaregistrovaní, získávají informace potřebné ke studiu, tak ti ze soukromých univerzit velmi často využívají anglické verze naší Business encyklopedie. Český obsah je zajímal daleko méně než jejich protějšky ze státních škol. Z toho jasně pramení, že angličtina je v profesním životě zásadní a že se jí na soukromých školách věnují daleko více,“ říká zakladatel MM David Melichar.

Rovněž podle něj roste zájem o řízení organizace, strategické řízení, řízení lidských zdrojů a motivování pracovníků, finanční řízení a plánování.

Velký zájem je také o témata týkající se marketingu, řízení IT, kvality nebo projektů.