Za celý loňský rok vykázal ÚP ČR 174 303 sociálních šetření a 33 207 šetření v terénu. V praxi se rovněž projevuje nastavení ještě užší spolupráce mezi agendami zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek.

Nezaměstnaní mají být aktivní

ÚP ČR se snaží zaměřovat se na intenzívnější práci s dlouhodobě nezaměstnanými a především pak s příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. V rámci cíleného poradenství je úřad chce motivovat k vyšší aktivitě při získávání prostředků vlastním přičiněním, tedy prací.

V průběhu srpna 2014 až září 2016 provedli zaměstnanci ÚP ČR celkem 344 188 sociálních šetření a 82 036 šetření v místě. Za tu dobu vykázali v návaznosti na provedená šetření úsporu ve výši 138 miliónů korun.

Celkem nepřiznali 4251 nových žádostí o některou z dávek hmotné nouze a odňali 9620 již vyplácených dávek.

Nejvíce šetření v letošním roce proběhlo v Moravskoslezském kraji: 31 420. Tamní sociální pracovníci zamítli na jejich základě 470 nových žádostí a rozhodli o odejmutí 342 již vyplacených dávek v regionu.

Na dávky musí být nárok

„Podstatou a cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Naši lidé v jeho průběhu mohou ověřit, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatě, včetně trvání výplaty,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

V opačném případě podle ní ÚP dávku odejme či sníží. „Zároveň se ještě více zaměří na individuální práci s takovým klientem, směřující k uplatnění se na trhu práce,“ dodala.

Kolik lidí ve společné domácnosti?

Šetření probíhá v přirozeném prostředí žadatele. Účelem je zjistit, v jakých životních, sociálních i materiálních podmínkách žadatel o dávku skutečně žije. U některých příspěvků musí úředníci jednat nárazově.

V rámci šetření ÚP ČR zjišťuje, jaké panují v rodině žadatele či příjemce dávek rodinné vztahy, jak komunikuje s okolím nebo jak je schopen zabezpečit chod domácnosti a v případě, že pečuje o nezletilé dítě, jestli dbá na jeho řádnou školní docházku.

Pro účely přiznání dávek v hmotné nouzi je podstatné, kolik lidí žije ve společné domácnosti a jaké jsou jejich příjmy a společné výdaje, případně jaký mají majetek.

Při vlastním šetření úředníci posuzují, zda klient žije v bytě nebo v domě, jak velkou plochu obývá se všemi společně posuzovanými osobami, jestli má garáž, zahradu a jak je vybavena domácnost.

Mezi dávky v hmotné nouzi patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.