Do portálu mají přístup jen studenti a absolventi školy do 18 měsíců od ukončení studia, kteří se registrovali, a samozřejmě potenciální zaměstnavatelé.

„Studenti si díky němu snadno najdou stáž nebo práci, i když nemají zkušenosti. Zaměstnavatelé, kteří projevují zájem o studenty z MU, zase dostanou nástroj, jak se s nimi spojit,“ vysvětlil důvody pro vznik portálu Radoslav Pittner z Kariérního centra MU.

Práce na míru

Portál porovnává dovednosti požadované zaměstnavatelem s těmi, které mají uchazeči vypsané v profilu. Díky tomu je schopen zobrazit pracovní pozice na míru a doporučit studenta konkrétnímu zaměstnavateli.

„Cílem je ukazovat vždy pouze relevantní nabídky. Uchazeči si na něm mohou vybrat z 20 oblastí zájmu jako management, lidské zdroje a personalistika nebo IT. Důležité je pečlivé vyplnění profilu studenta či absolventa,“ uvedl Pittner.

Když portál uchazeči doporučí pracovní nabídku, rovnou mu zobrazí, na kolik procent se jeho profil shoduje s nároky zaměstnavatele, které požadavky splňuje, které nikoli.

„Díky tomu získá student přehled, o jaké znalosti a dovednosti je velký zájem, a může pracovat na jejich získání. Právě proto lze JobCheckIN nazvat kariérním portálem – umožňuje studentům postupně se rozvíjet,“ dodala kariérní poradkyně Pavla Horáková.

Kariérní centrum MU je personálně-poradenská agentura, která propojuje studenty se zaměstnavateli. Studentům také nabízí individuální poradenství, výukové semináře a workshopy, které jim pomáhají s přípravou na zaměstnání.