Znalost nějakého cizího jazyka vnímá jako konkurenční výhodu 9 z 10 dotázaných. Dobrá jazyková vybavenost posiluje pozici na pracovním trhu, navíc 93 procent oslovených lidí by uvítalo jazykovou výuku jako součást firemních benefitů.

„To si stále častěji uvědomují i sami zaměstnavatelé. Při dnešní nízké míře nezaměstnanosti se hůře hledají kvalitní zaměstnanci. Některé firmy se uchazeče o práci proto snaží oslovit prostřednictvím nabídky nejrůznějších benefitů, například nabídkou firemních jazykových kurzů,” doplňuje Andrea Vojáčková, obchodní ředitelka pro ČR, SR a Rakousko z jazykové agentury Skřivánek.

Firemní kurzy lze v současnosti hradit pomocí projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem.

Zaměstnavatelé tak mohou nabízet jazykovou výuku jako součást firemních benefitů bez velkého navýšení rozpočtu pro lidské zdroje.

Vnímání důležitosti němčiny klesá, v praxi však s angličtinou dominuje

„Výsledky průzkumu také potvrzují dlouhodobý trend ve vnímání důležitosti jazyků u české populace. Za klasicky silnou angličtinou se umístila ruština, která předstihla i tak dlouhodobě populární jazyk, jakým je němčina,“ komentuje výsledky Vojáčková s tím, že důležitost ruštiny potvrzují také zkušenosti z překladatelské praxe.

V praxi ovšem ve výuce cizích jazyků stále dominují angličtina a němčina. „Oproti minulému roku sice klesl zájem o výuku angličtiny ve prospěch jiných jazyků o 7 procent, i tak se ale jedná o převládající jazyk. V případě němčiny jsme naopak zaznamenali zvýšený zájem. Pokud srovnáme výsledky s minulým rokem, zvýšila se návštěvnost kurzů němčiny o více než 5 procent,” upřesňuje.