Absolutně největší vliv na studentův výběr školy má její obecné hodnocení a tradice (43 %). Důležité jsou rovněž webové stránky a propagační materiály. Přátelé (24 %) mají sice na rozhodování studentů významnější vliv než rodiče (17 %), nicméně ani rodičovské rady tu nepřicházejí vniveč.

Nespokojenost s výběrem

Pokud by studenti studující v současné době některou z českých vysokých škol mohli začít studovat znovu, vybralo by si celých 57 % z nich jinou vysokou školu než tu, kterou aktuálně studují, a ve 4 % by to byla škola zahraniční. Pouze 39 % studentů by volilo stejnou instituci, jakou aktuálně studují.

Přátelské prostředí a kreativní atmosféra

Studenti od studia na vysoké škole očekávají mimo jiné přátelské prostředí a kreativní atmosféru, což jsou shodné faktory, které očekávají také od svých budoucích zaměstnavatelů. Studium by podle nich mělo být nejen atraktivní s rozmanitou nabídkou kvalitních předmětů, ale také zaměřené na praktickou stránku studijního oboru.

Kariérní centra nevyužívají

Škola, kterou studují, by měla mít v jejich oboru vysoké hodnocení a už samotné studium na ní by jim mělo otevírat dveře k úspěšné kariéře. Očekávají dobré reference pro budoucí kariéru a také příležitost navázání kontaktu se zaměstnavateli. Nejen k tomu slouží na školách kariérní centra, která ovšem čeští studenti příliš nevyužívají.

Oblíbenost center je nízká

Na zahraničních vysokých školách jsou kariérní centra mezi studenty velmi oblíbená, což u nás neplatí. Mnoho studentů o jejich existenci vůbec neví anebo je ani nenapadne je využívat.

„Více než třetina českých studentů nevyužívá na své škole žádné kariérní služby, čímž se ve srovnání se světem dostáváme na nejnižší příčky. Problémem může být určitá roztříštěnost univerzit na fakulty, kdy není možné jednotně oslovit všechny studenty. Některá kariérní centra navíc nesmějí zasílat hromadné e-maily studentům, kteří se nezaregistrovali k jejich odběru, a musejí se tak spoléhat na to, že si k nim studenti najdou cestu sami. Chybí u nás tradice kariérních center, ale postupně se situace zlepšuje,“ vysvětluje Irena Rákosová, koordinátorka společnosti Universum v České republice.

Semináře s profesní přípravou

Jako nejdůležitější službu kariérního poradenství uvádějí čeští studenti semináře zaměřené na profesní přípravu (např. psaní životopisů, pohovory), poté profesně zaměřené veletrhy s nabídkou pracovních míst a stáží nebo prezentace zaměstnavatelů. Důležité je pro ně i testování osobnosti nebo dovedností za účelem lepšího porozumění svým profesním preferencím a možnostem.