„Služebních cest, zvláště těch zahraničních, rapidně ubývá. Stále více firem je nahrazuje využitím videokonferencí. Ušetří tak nejen přímé náklady na cestování a ubytování, ale především nákladný čas zaměstnanců z vrcholového managementu firmy, kteří do zahraničí cestují nejčastěji,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro.

Úspory pro firmy

Podle Českého statistického úřadu vloni manažeři a obchodníci vyrazili na 1 088 000 služebních cest do ciziny, předloni jich bylo 1 251 000 a o rok dříve dokonce 1 672 000. To znamená, že v roce 2015 ubylo více než půl miliónu (584 000) služebních cest oproti roku 2013, což reprezentuje snížení o 35 %. „Využití videokonferencí znamená obrovské úspory pro firmy, které takto komunikují se zahraničními mateřskými firmami či s obchodními partnery doma i v zahraničí,“ dodává Hronec.

Možnost získat konkurenční výhodu

O pořízení vybavení pro videokonference uvažuje podle průzkumu společnosti Audiopro každá třetí firma v ČR a mezi zájemci narůstá počet středních a malých firem. Pro ně může tento způsob komunikace přinést i další příležitost – řada velkých firem videokonferenční řešení využívá a požaduje po svých dodavatelích stejný způsob komunikace. To představuje pro menší firmy možnost odlišit se a získat tak konkurenční výhodu.

Rychle návratná investice

„Pokud firma investuje do zařízení pro videokonference účelně, mohou se jí vložené prostředky vrátit během několika měsíců. Návratnost takového řešení se typicky pohybuje mezi šesti měsíci a jedním rokem. Je ale důležité, aby firmy ze široké nabídky vybíraly jen to, co opravdu potřebují,“ zdůrazňuje Hronec.