Důraz je kladen především na nutnost podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí hned od začátku profesní dráhy pracovníků. „V době, kdy se vedou zásadní diskuse o budoucí podobě bezpečnosti a zdraví v EU, má tato kampaň nebývalý význam. Tím, co budou pracovníci i pracoviště potřebovat za několik let, se musíme začít zabývat už nyní. Pracovištím, která řeší otázky zdraví stárnoucí pracovní síly, vzroste produktivita. A to je pozitivní nejen pro pracovníky, ale i pro samotné podniky,“ prohlásila ke kampani komisařka Marianne Thyssenová.

Včas se připravit na změny

Zástupce nizozemského předsednictví Lodewijk Asscher zdůraznil, že je třeba zajistit do budoucna udržitelnost evropského pracovního trhu. „Musíme podnítit zaměstnavatele i pracovníky, aby do zaměstnatelnosti investovali. Právě v oblasti péče o zdraví není nikdy pozdě začít. A čím dříve to bude, tím víc zdraví utužíte, zůstanete vitální a budete lépe zvládat změny. To je velmi důležité, protože dnešní pracovní místa či zaměstnání už v budoucnu nemusejí existovat nebo budou mít zásadně jinou podobu či náplň. Proto je důležité nečekat, až k tomu dojde, a na vše se včas řádně připravit.“ zdůraznil Asscher.