Nejvíce podnikatelů je evidováno tradičně v Praze (167.000) a v krajích Středočeském (132.000) a Jihomoravském (107.000).

Jen podnikat k obživě nestačí

Mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) klesl o 7000 na 572.000 počet těch, kdo mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, tedy pro ně podnikání není hlavním zdrojem příjmů, naopak stoupl o tisícovku na 398.000.

"Zatímco před sedmi lety mělo 68 procent podnikatelů podnikání jako hlavní činnost, dnes už je to pouze 58 procent. To není v pořádku a svědčí to o tom, že živit se pouze podnikáním začíná být neatraktivní. Naopak mnozí zaměstnanci si přibírají další aktivitu a začínají drobně podnikat," uvedl prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Nemocenské podnikatele neláká

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem září 663.000 OSVČ, o 13.000 méně než v roce 2015. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 87.000 osob, proti loňsku o 4000 méně. Účast na nemocenském pojištění je na rozdíl od zdravotního pojištění u OSVČ dobrovolná. Mnozí živnostníci se tak pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

Malopodnikatelé jsou největším zaměstnavatelem

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.