Díky projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců. Program pomůže i těm, kdo právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. Celkem má ÚP ČR v rámci projektu k dispozici téměř 3,5 mld. Kč.

Kritériem udělení dotace je pozitivní dopad

O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka úřadu práce. Při posuzování žádostí vezme mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Žadatel může v průměru čerpat až 500 tis. Kč měsíčně. Maximální poskytnutá roční částka ale nesmí překročit šest mil. Kč.

Prohloubení znalostí a dovedností

„Díky tomuto projektu si mohou prohloubit svou kvalifikaci, znalosti a dovednosti tisícovky zaměstnanců. Jsem přesvědčená, že tato aktivita následně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti v rámci firmy či na volném pracovním trhu a zároveň podpoří konkurenceschopnost zaměstnavatele,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nejohroženější jsou padesátníci plus

Projekt nově cílí také na podporu vzdělávání zaměstnanců nad 54 let. Právě ti totiž patří mezi skupiny nejvíce ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností.