Škodovka se na poli společenské odpovědnosti firem (CSR) zaměřuje především na čtyři základní priority: pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a dopravní bezpečnost. Do podpory těchto aktivit se zapojují i zaměstnanci prostřednictvím dlouhodobých zaměstnaneckých sbírek. V prvním kole projektu, v letech 2014 a 2015, takto zaměstnanci vybrali částku 1,77 mil. Kč, kterou firma zdvojnásobila.

Zaměstnanci určí výši a cíl příspěvku

Zaměstnanci si mohou sami určit výši svého pravidelného příspěvku i to, ke které organizaci jejich částka zamíří. Škoda Auto jako garant projektu pak bude pokračovat v takzvaném párování a částku vybranou zaměstnanci zvýší na dvojnásobek.

Nejvíce hlasů zaměstnanců získaly respektované organizace Život dětem, Helppes a Bezpečně na silnicích (které se projektu účastnily již v minulých letech), nově budou zařazeny organizace Světluška, regionální občanské sdružení Orion a místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a na Rychnovsku.

Jistý příjem umožní náročnější projekty

„Se sbírkami zaměstnanců Škoda Auto máme velmi pozitivní zkušenost. Pravidelný a jistý příjem nám dává možnost plánovat a realizovat náročnější projekty,“ shodly se projektová manažerka Života dětem Lucie Faktorová a ředitelka obecně prospěšné společnosti Helppes Zuzana Daušová.