„Neziskový projekt Rozumíme penězům nabízí formou seminářů zdarma odbornou pomoc s domácím hospodařením. Stále častější zadlužování či nárůst exekucí jsou jedny z nejpalčivějších problémů, s nimiž se Češi potýkají. Mnohdy mají omezené znalosti finančních produktů, nečtou smlouvy nebo si nevedou přehled o příjmech a výdajích,“ vysvětlila důvody pořádání seminářů finanční gramotnosti Stanislava Křížová, manažerka programu Rozumíme penězům ze sdružení AISIS.

Poučit se přišli i sedmdesátníci

Poslední série zahrnovala celkem jedenáct seminářů. Bezplatné přednášky se konaly na základních školách po celé České republice. Pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost byly zcela zdarma a zúčastnily se jich stovky lidí. Suverénně převládaly ženy v produktivním věku, některým absolventům ale bylo i přes sedmdesát let.

Účastníky nejvíce zajímaly různé bankovní účty, výhodné možnosti investic, rozdíly v platebních kartách, hypotéky nebo kontokorentní účty,“ přiblížila Křížová.
Proškolením v oblasti financí již prošlo více než 21 tisíc žáků, přes 2500 pedagogů a další tisíce lidí produktivního věku z široké veřejnosti.