Auditorský tým složený ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice v Mladé Boleslavi provedl v červnu 2015 ve Škodovce audit preventivních zdravotních služeb, které jsou zaměstnancům poskytovány nad rámec zákonných požadavků. V celkovém hodnocení splnila firma požadavky auditu na 96,5 %, za což jí náleží titul Podnik podporující zdraví III. stupně, tj. nejvyšší možné ocenění.

Auditoři hodnotili především rozsah, kvalitu a dostupnost zdravotních služeb, nabídku preventivních programů, a jejich čerpání zaměstnanci. Předmětem zájmu byla i pracoviště, která jsou určena pro zaměstnance se změněnou pracovní způsobilostí.

Závazek do budoucna

„Toto ocenění je nejen uznáním širokého spektra zdravotních služeb, které zaměstnancům nabízíme, ale především se jedná o závazek do budoucna. Musíme neustále rozvíjet hygienu práce a ergonomii, tak, aby preventivní programy dynamicky reagovaly na měnící se potřeby našich zaměstnanců. Tím se zvýší nejen jejich individuální spokojenost, ale naše úsilí rovněž přispěje k vyšší výkonnosti společnosti Škoda Auto,“ uvedl Jiří Prokop, vedoucí zdravotních služeb ve společnosti.