Ministryně zdůraznila, že podporuje lepší platové ohodnocení učitelů. "Je to společensky velmi vážená profese, ale ve srovnání se zdravotníky nebo úředníky nevycházejí učitelé vůbec dobře z hlediska výše platů," uvedla Valachová. Listopadové tříprocentní navýšení platů není podle jejích slov konečné. "Školské odbory požadovaly pět procent. Je potřeba myslet také na nepedagogický sbor, který se rovněž podílí na tom, aby škola fungovala na jedničku," dodala Valachová.

Více psychologů a sociálních pracovníků

Kromě zvýšení platů chce ministryně zajistit pro školy více psychologů a sociálních pracovníků. "Měli by pomáhat učitelům. Čelíme jako společnost řadě výzev a máme mnoho problémů, a proto není vždy čas věnovat se dětem, které navíc pocházejí z různých majetkových poměrů. Ty jim neumožňují přístup ke sportu a dalším zájmovým činnostem," připomněla Valachová. Na mimoškolní aktivity proto bude směřovat část peněz z 1,5 miliardy korun, kterou Valachová pro školství vyjednala navíc.

Pomoc znevýhodněným dětem

Valachová považuje materiální a personální podporu škol za důležitý faktor, který pomůže k začleňování různým způsobem znevýhodněných dětí do běžných škol. "Minulé politické reprezentace neučinily příliš mnoho kroků k tomu, aby základní školy byly připravené vzdělávat například děti s autismem, zdravotním postižením nebo jinými problémy souvisejícími s dnešním stavem společnosti, se kterými se musí děti vypořádat. Čím dál více rodičů je samoživitelů a škola musí být velmi dobře připravená na to, aby zajistila dětem kvalitní vzdělávání," uvedla Valachová.

Zamezit prázdninovému propouštění

Ministryně chce také zamezit praxi, kdy některé školy před prázdninami propouštějí učitele, aby ušetřily. "Na úřadech práce bylo v červenci a srpnu kolem 4000 učitelů. Je to sice malé procento ze všech učitelů, nicméně to je alarmující a takovou praxi považuji za nepřijatelnou," zdůraznila Valachová. Věří, že poslanci v září podpoří novelu zákona, která by vyhazovům učitelů před prázdninami a jejich opětovnému nabírání po prázdninách zabránila. "Bylo by to zakázáno zákonem. Platit by to mohlo už od příštího školního roku," dodala Kateřina Valachová.