Mám dotaz ohledně dočasné pracovní neschopnosti a výpovědi. Jsem již delší dobu v pracovní neschopnosti a nemám zájem se do stávajícího zaměstnání vracet. Chtěla bych podat výpověď a najít si nové pracovní místo jinde. Je možné podat výpověď v pracovní neschopnosti, a jak by běžela výpovědní doba? A jak by to vypadalo, kdyby mi výpověď dal zaměstnavatel?

Ochranná doba a výpověď daná zaměstnavatelem

Zaměstnanec je během dočasné pracovní neschopnosti v tzv. ochranné době, kdy je zaměstnavateli, až na některé výjimky, zakázáno dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.

Když pracovní neschopnost zaměstnance nastane až po doručení výpovědi a výpovědní doba by měla v ochranné době uplynout, tak se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby (opět se prodloužení výpovědní doby u některých výpovědních důvodů neuplatní).

Zaměstnanec může však zaměstnavatele informovat, že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá a pracovní poměr tedy skončí po uplynutí standardní výpovědní doby.

Ochranná doba a výpověď daná zaměstnancem

Ochranná doba ale dopadá pouze na případy, kdy chce výpověď dát zaměstnavatel. Zaměstnanec takto omezen není a může dát výpověď kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, dokonce i bez uvedení důvodu. Pokud se tedy zaměstnanec rozhodne dát zaměstnavateli výpověď, nezáleží na tom, zda je zrovna v pracovní neschopnosti. Pracovní poměr zaměstnance pak skončí po uplynutí výpovědní doby, která činí dle zákoníku práce nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Skončení pracovního poměru dohodou

I v době, kdy je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti, může pracovní poměr skončit dohodou – a to na základě vlastního návrhu, ale i návrhu, který mu učinil zaměstnavatel. Pracovní poměr pak skončí dnem, který je v dohodě sjednán, a to bez ohledu na dočasnou pracovní neschopnost zaměstnance.

Shrnutí

Pokud se rozhodnete během pracovní neschopnosti dát výpověď, nic vám nebrání a pracovní poměr pak skončí uplynutím výpovědní doby, která se neprodlouží. Pokud chcete v práci skončit rychleji, doporučujeme zaměstnavateli navrhnout ukončení pracovního poměru dohodou.

Před výpovědí od zaměstnavatele jste (až na výjimky) chráněna, a zaměstnavatel vám ji v pracovní neschopnosti dát nemůže. Jiná situace by nastala, kdybyste se ocitla v pracovní neschopnosti až po doručení výpovědi - pokud by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, tak se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby. Zaměstnavateli však můžete sdělit, že na takovémto prodloužení pracovního poměru netrváte – doporučujeme takovéto sdělení učinit písemně.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.