Díky přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a představitelů dalších ministerstev a institucí měla odborná veřejnost možnost seznámit se s nejnovějším vývojem středního technického školství.

Dva úkoly ministerstva průmyslu

„Před rokem jsme na této konferenci vytýčili pro MPO dva úkoly: To, že budeme v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podporovat vznik školicích středisek pro spolupráci škol a firem v rámci počátečního vzdělávání a že budeme podporovat uzavírání sektorových dohod na celostátní i regionální úrovni pro zlepšení nabídky kvalifikovaných lidských zdrojů. Jsem rád, že mohu konstatovat, že oba úkoly plníme,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Plzeň technické obory podporuje

„Plzeňský kraj již od roku 2009 realizuje soutěž ‚Řemeslo má zlaté dno‘, která si klade za cíl popularizovat řemeslné obory mezi žáky základních a středních škol. Zároveň každoročně vyhlašujeme program ‚Motivace pro technické vzdělávání mládeže v Plzeňském kraji‘, v jehož rámci střední školy organizují technické kroužky, v nichž si žáci základních škol prakticky vyzkoušejí, jak zdatní jsou při ručním zpracovávání materiálů či při ovládání jednoduchých elektronických zařízení. Zájem o technicky zaměřené obory budeme i nadále podporovat prostřednictvím cílených informačních kampaní, zlepšováním úrovně vybavení vzdělávacích zařízení, či popularizaci řemeslných a rukodělných kroužků,“ uvedla vedoucí odboru školství Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

Zvýšit úroveň odborného školství

Součástí konference bylo předání diplomů partnerům projektu IQ Industry z řad škol a průmyslových podniků za příkladnou spolupráci. PARTNERSTVÍ je totiž nejen název konference, ale především princip, jak konkrétně rozvíjet synergii a dostávat tak odborné školství na vyšší úroveň. Pro udržitelnost projektu byla zvolena forma uzavírání partnerských smluv IQ Industry mezi školami, firmami a úřady práce a na podporu odborného školství byly uzavřeny dohody o spolupráci s hejtmany a ministry. Projekt IQ Industry dosud zapojil do vzdělávacího programu 197 středních škol, 177 firem a 65 úřadů práce.