Případů etických dilemat je sice relativně méně, nicméně jsou závažnější. Rozpory mezi veřejným zájmem, zájmem zaměstnavatele a osobním zájmem se dle vyjádření finančních manažerů většinou týkaly vykazování finančních výsledků, stanovování daňových povinností nebo také podmínek a postupů při veřejných zakázkách.

Polovina uhájila své stanovisko

Své názory si v takové situaci uhájilo 47 % finančních manažerů. Sedmnáct procent dotázaných, kteří byli před některé z výše uvedených dilemat postaveni, však po vzájemné diskuzi přijalo stanovisko svého zaměstnavatele a přizpůsobilo se požadavkům firmy. Oproti tomu každý šestý finanční profesionál konfrontovaný s dilematem nebyl s výsledkem jednání spokojen a svou situaci vyřešil ukončením pracovního poměru. Tento výsledek podporuje tvrzení o zhoršující se etice, neboť v loňském roce ze stejného důvodu opustil své místo pouze každý desátý dotázaný.

Účetní se brání porušování pravidel

„Stále více se ukazuje, že neetické chování firem je zaměstnanci vnímáno značně negativně. Společnostem, v jejichž nitru k takovému chování dochází, hrozí odliv vysoce kvalifikovaných finančních a účetních profesionálů, kteří snadno najdou uplatnění jinde. Pro ACCA je jednou z klíčových hodnot integrita, proto klademe vysoký důraz na etické chování našich členů a napomáháme jim při řešení jakýchkoli etických dilemat. Je důležité, aby si firmy uvědomily, jakou váhu má etické chování, a to nejen vůči obchodním partnerům a institucím, ale také vůči vlastním zaměstnancům,“ říká Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, SlovenskoMaďarsko.

Důvěryhodnost na prvním místě

V neposlední řadě z průzkumu vyplynulo, že i nadále je nejdůležitější vlastností správného finančního ředitele důvěryhodnost, na první místo tuto vlastnost dosadilo 64 % dotázaných. Druhou nejpotřebnější vlastností je pak právě etika, důraz však respondenti kladli také na profesionální technické dovednosti účetních.

Průzkumu s názvem Etika v byznysu a odpovědnost účetních a finančních profesionálů se zúčastnilo 480 respondentů, mezi nimiž byli zastoupeni finanční ředitelé a manažeři předních firem napříč odvětvími.