„Pokles daný demografickým vývojem populace se zastavuje a v dalších letech očekáváme pomalý nárůst. Zároveň je pozitivní, že roste zájem o technické učební obory, hlavně strojírenské a elektrotechnické. Podíl žáků přijímaných do těchto oborů narůstá na úkor oborů gastronomických,“ říká jeden z autorů studie Jiří Vojtěch.

Absolventů technických oborů je nedostatek

Nárůst nově přijatých žáků do strojírenských a elektrotechnických oborů je přitom patrný i u maturitních oborů a maturitních oborů s odborným výcvikem. Absolventi těchto oborů jsou zaměstnavateli velmi žádaní a na pracovním trhu se jich dlouhodobě nedostává. Snižuje se naopak podíl žáků nově přijatých do oborů ekonomických a po dlouhodobém nárůstu i u oborů informatických.

Při výběru rozhoduje zájem o obor

Publikace Uplatnění absolventů škol 2014, vydaná Národním ústavem pro vzdělávání, rovněž potvrzuje, že při výběru střední školy je rozhodujícím faktorem zájem o obor a perspektiva dobrého uplatnění na trhu práce, a to jak v kategorii vyučených, tak maturantů. „Klíčová role patří a bude patřit kariérovému poradenství,“ zdůrazňuje Jana Trhlíková, autorka studie o přechodu absolventů středních škol na trh práce.

Publikace Uplatnění absolventů škol 2014 přináší přehled z několika analytických studií zpracovaných v rámci projektu VIP Kariéra II-KP v uplynulém roce. Všechny analýzy a data uvedené v publikaci jsou k dispozici na webu www.infoabsolvent.cz.