V současnosti funguje v ČR přes 150 center sdílených služeb, která představují významný zdroj zaměstnání, a to nejen v Praze, ale i v regionech, především v Brně, Ostravě, Olomouci či Pardubicích. Centra zabezpečují pro zákazníky z celého světa řadu podpůrných aktivit, zejména v oblasti zákaznického servisu, lidských zdrojů (HR), financí, účetnictví, nákupu a informačních technologií.

Požadavek na znalost jazyků

„Na zaměstnance nejsou kladeny nároky jen v oblasti expertních znalostí, ale rovněž ve znalosti jazyků,“ říká Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL a dodává: „Jazyky absolventi vysokých škol obvykle ovládají, a proto nemají problém získat v odvětví podnikových služeb práci. Zároveň je pro ně působení v tomto segmentu zajímavým startem kariéry – nejen z profesního, ale i z finančního hlediska.“

Máme vhodnou polohu i vzdělané zaměstnance

Segment sdílených podnikových služeb zažívá v ČR boom i přes značnou konkurenci okolních trhů, jakými jsou Polsko či Rumunsko. Důvodem je nejen vhodná poloha, ale i potenciál kvalitních a dobře vzdělaných zaměstnanců. Dle statistik ABSL má 73 % zaměstnanců center sdílené podpory vysokoškolské vzdělání. „Absolventi zůstávají na nástupní pozici v průměru 2 roky, následně mohou dále kariérně růst. S rozvojem center totiž vzniká stále více seniornějších pozic,“ podotýká Kulhánek.

O absolventy humanitních oborů trh nestojí

Absolventi vysokých škol, především těch humanitně zaměřených, dnes nemají na trhu práce příliš mnoho příležitostí. Dle údajů personální agentury Grafton Recruitment bývá nabídka pracovních pozic vhodných pro humanitně orientované vysokoškoláky až čtyřikrát menší než pro absolventy technických oborů a podobné je to i s jejich nástupním platem. Zatímco průměrná nástupní hrubá mzda VŠ absolventů technických oborů se nyní pohybuje zhruba v rozmezí od 22 do 27 tisíc korun, absolventi filozofické fakulty mohou očekávat nástupní měsíční ohodnocení jen mezi 17 a 22 tisíci.

Roste boj o talenty

S rozvojem stávajících a otevíráním nových center začíná i v segmentu sdílených služeb, podobně jako v IT, mezi jednotlivými společnostmi konkurenční boj a soupeření o nejlepší talenty. Proto jsme mohli v uplynulém roce zaznamenat velké změny v podmínkách pro zaměstnance. „Většina společností přistupuje k vylepšování balíčku benefitů, mzdových podmínek a nabízejí v širší míře možnosti externích školení. Obecně jsou mzdové podmínky v Praze a v Brně srovnatelné a jsou zhruba o 20 % vyšší než v jiných regionech ČR,“ uzavírá Ota Kulhánek.