Může mě zaměstnavatel po 3 měsících nemoci poslat k závodnímu lékaři na prohlídku, aby se znovu ověřilo, zda jsem schopen dělat svoji práci, když jsem před rokem podobnou prohlídku absolvoval se závěrem, že jsem způsobilý? A co se stane, když závodní lékař nebude mít volno (nebo bude mít dovolenou) a objedná mě na pozdější termín?

Pracovnělékařské prohlídky

Zaměstnavatel je podle zákona povinen vysílat uchazeče o zaměstnání / zaměstnance na pracovnělékařské prohlídky ke svému poskytovateli pracovnělékařských služeb známému jako „závodní lékař“ (nebo k registrujícímu praktickému lékaři uchazečů / zaměstnanců, je-li jejich práce z hlediska rizik zařazena do 1. kategorie).

Vzhledem k tomu, že cílem pracovnělékařských prohlídek je ověření, zda je uchazeč / zaměstnanec zdravotně způsobilý ke sjednané práci, nestačí zjištění, že tomu tak je pouze před nástupem do práce, ale tuto způsobilost je nutné pravidelně ověřovat i během trvání pracovněprávního vztahu.

Mimořádné prohlídky

Kromě vstupní a periodické prohlídky však zákon počítá také s mimořádnými prohlídkami. Kromě jiných důvodů má být zaměstnanec vyslán na mimořádnou prohlídku také vždy, když dojde k přerušení práce z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů (zpravidla s výjimkou prací zařazených v 1. kategorii).

Doba provedení mimořádné prohlídky

Pokud důvodem prohlídky je dlouhodobá pracovní neschopnost zaměstnance a zaměstnanec bezprostředně po jejím skončení nemohl absolvovat mimořádnou prohlídku (například kvůli zmíněné dovolené „závodního lékaře“), pak mu zaměstnavatel přesto může znovu přidělovat práci, za předpokladu, že
• je předchozí posudek stále ještě platný a
• zaměstnavatel nemá žádné konkrétní pochybnosti, proč by zaměstnanec nemohl pracovat.

Jestliže již ale uplynula lhůta, po kterou byl předchozí posudek platný, pak mu zaměstnavatel nesmí přidělovat dál práci a měl by počkat na pravomocný lékařský posudek. Do této doby zaměstnanec může čerpat dovolenou, nebo být na překážkách v práci. Avšak v případě překážek v práci bude mít nárok na náhradu mzdy jedině, pokud tyto překážky nezavinil.

Shrnutí

Zaměstnavatel je oprávněn – a v případě dlouhé nemoci zpravidla i povinen – vyslat vás na mimořádnou prohlídku za účelem ověření vaší zdravotní způsobilosti k práci. Pokud tuto prohlídku nemůžete hned absolvovat, zaměstnavatel je nadále oprávněn vám přidělovat práci, pokud ještě trvá lhůta, po kterou jste byl uznán zdravotně způsobilým v předchozím posudku.

Odpovídal David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.