Nárůst zájmu o studium vykazují téměř všechny programy, které fakulta nabízí, tj. Elektrotechnika, energetika a management (EEM), Komunikace, multimédia a elektronika (KME), Otevřená informatika (OI), Softwarové inženýrství a technologie (SIT) a Otevřené elektronické systémy (OES).

Studenti si pečlivěji vybírají školu

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka nárůst v počtu přihlášek okomentoval slovy: „Je to pro nás obrovský úspěch a další motivace se zlepšovat. I přes silný generační propad zvyšující se zájem o studium na naší fakultě dokazuje, že studenti středních škol začali vnímat důležitost technického vzdělání i to, že je třeba si svou alma mater pečlivě vybrat. Už teď se těším na to, jak po prázdninách celá fakulta ožije. Zvláštní symboliku pak vidím v tom, že budova fakulty v Dejvicích prochází náročnou rekonstrukcí. Jak budovu, tak i pedagogický sbor a studenty čeká nová etapa, která, jak pevně věřím, bude ve znamení rozkvětu českého technického vzdělávání,“ prohlásil prof. Ripka.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: