„Kulaté stoly se zaměstnavateli jsou součástí naší snahy připravit studenty nejen po odborné stránce, ale dát jim také možnost konfrontovat své představy a požadavky na zaměstnání s konkrétní nabídkou a požadavky firem,“ uvedla prorektorka pro zahraniční spolupráci a vnější vztahy VŠO Alžběta Kiráľová.

Klíčovými faktory jsou znalosti a praxe

Podle rektora Vysoké školy obchodní Jindřicha Plocha jsou při hledání zaměstnání důležité dva klíčové faktory. Tím prvním jsou kvalitní teoretické znalosti, tím druhým je praxe. „Pokud chybí jedno nebo druhé, bývá hledání práce obtížné,“ dodal Ploch.

Kulaté stoly s firmami jsou pro studenty dobrou příležitostí, jak si vybrat firmu, ve které by chtěli po skončení studia zahájit kariéru. „Oceňuji zejména možnost poradit se s odborníky, jak správně napsat životopis nebo jak uspět u pohovoru,“ uvedla studentka posledního ročníku oboru management cestovního ruchu Jana Halm.

Zahraniční stáže potvrzují samostatnost

Podle Jakuba Hory, konzultanta projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé, měli studenti největší zájem o pozice v oborech ekonomika, administrativa a správa a rovněž se ptali na požadavky, které musí splňovat, aby se mohli hlásit na stáže.

„Při posuzování uchazeče o práci se díváme nejen na to, jaké má za sebou studium, ale také kam směřují jeho zkušenosti z praxe. V dnešní době je práce při studiu čím dál častější a konkurenceschopnost v tomto směru je u uchazečů o zaměstnání velmi důležitá. Jako cenné hodnotíme i zahraniční stáže a pobyty, které ukazují, že je uchazeč schopný se o sebe postarat a dorozumět se cizím jazykem,“ uvedla Helena Zitová, manažerka lidských zdrojů ze společnosti Neckermann.