Studuji dálkově střední školu. Tedy nejsem vedená jako student a jsem na pracovním úřadu. Teď pracuji na dohodu o provedení práce, a pokud si vydělám za měsíc více než 4 250 Kč hrubého, musím se z pracovního úřadu odhlásit a stát mi již nebude platit zdravotní pojištění. Jaký je tento limit u dohody o pracovní činnosti?

DPP, DPČ a odvody z nich

Na dohodu o provedení práce může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat nejvýše 300 hodin za kalendářní rok. Pokud příjem zaměstnance z DPP za kalendářní měsíc nepřesáhne 10 000 Kč (příjmy z více dohod u téhož zaměstnavatele se sčítají), neodvádí zaměstnanec ani zaměstnavatel pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Na dohodu o pracovní činnosti může zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele odpracovat nejvýše v průměru 20 hodin týdně. Příjem zaměstnance z DPČ podléhá odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění u zaměstnance i zaměstnavatele. Výjimka platí pouze v případě, že příjem zaměstnance v daném měsíci je nižší než 2 500 Kč (příjmy z více dohod u téhož zaměstnavatele se opět sčítají).

Nekolidující zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání registrovaný na úřadu práce může současně vykonávat závislou činnost – tj. pracovní poměr, DPČ nebo DPP – pokud jeho příjem za měsíc nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Od začátku roku 2015 byla minimální měsíční mzda zvýšena na 9 200 Kč. Výše příjmu v nekolidujícím zaměstnání tak může být až 4 600 Kč za měsíc (pozor: u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod pouze 4 000 Kč!).

Nekolidující zaměstnání je uchazeč vždy povinen úřadu práce předem nahlásit. Pokud uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, doba jejího vyplácení se mu v měsících výkonu nekolidujícího zaměstnání přerušuje a po skončení takového zaměstnání běží dál.

Dokud je uchazeč na úřadu práce registrován, hradí za něj stát pojistné na zdravotní pojištění. Jakmile je však uchazeč z evidence vyřazen, například z důvodu příjmu přesahujícího 4 600 Kč, a není zdravotně pojištěn z jiného titulu, musí to oznámit své zdravotní pojišťovně a pojistné si hradit sám.

Shrnutí

Pokud si v roce 2015 vyděláte na základě DPP, DPČ či pracovní smlouvy do 4 600 Kč hrubého za měsíc, zůstáváte nadále na Úřadu práce ČR registrována jako uchazeč o zaměstnání (nemůžete však souběžně s prací pobírat podporu v nezaměstnanosti).

Jestliže váš příjem 4 600 Kč přesáhne, musíte se na daný měsíc na úřadu práce z evidence uchazečů odhlásit. Zde je pak rozdíl mezi DPP a DPČ: při DPP si musíte sama uhradit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč; při DPČ jste od výdělku 2 500 Kč měsíčně zdravotně pojištěna (z příjmu za vás tedy zaměstnavatel odvádí pojistné na zdravotní pojištění) a sama si nic platit nemusíte.

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.