Poslední dobou jsem se v práci zdravotně necítila dobře a tak jsem chtěla po zaměstnavateli, aby mě poslal k našemu závodnímu doktorovi. Ten ale potvrdil, že mi nic není a na práci stačím. Proti rozhodnutí našeho závoďáka jsem se odvolala, ale nebylo to nic platné. Mně ale pořád přijde, že té práce je na mě moc, a vím, že na ni zdravotně nestačím a závodní doktor mi přijde nekompetentní. Co mám v takové situaci dělat?

Obrana proti lékařskému posudku

Pokud zaměstnanec pochybuje o své zdravotní způsobilosti, může požádat zaměstnavatele o vyslání na mimořádnou prohlídku a zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět. Na základě této prohlídky lékař vydá lékařský posudek, kde uvede, zda je zaměstnanec pro vykonávanou práci zdravotně způsobilý, zdravotně způsobilý s podmínkou, nebo pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec se závěrem posudku nesouhlasí, mohou do 10 pracovních dnů podat návrh na jeho přezkum. Lékař může návrhu vyhovět, lékařský posudek zrušit a vydat nový. Jinak jej předá příslušnému krajskému úřadu, který o něm do 30 pracovních dnů rozhodne.

Jakmile je ale lékařský posudek závazný, musí se jím zaměstnavatel i zaměstnanec řídit. To znamená, že pokud je zaměstnanec dle potvrzeného finálního lékařského posudku zdravotně způsobilý, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci přidělovat sjednanou práci a zaměstnanec je povinen takovou práci konat. Samotné přesvědčení zaměstnance, že je zdravotně nezpůsobilý, na tom nic nemění. Další žádost o mimořádnou prohlídku by byla odůvodněná, až pokud by došlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance.

Řešení vaší situace

Jediným východiskem z popsané situace je skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou. Můžete tedy požádat svého zaměstnavatele o skončení vašeho pracovního poměru dohodou. Pokud vám nevyhoví, nezbude vám než dát výpověď. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu – tedy i z důvodu, že dle vašeho názoru na sjednanou práci zdravotně nestačíte. V takovém případě váš pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby (pokud nemáte sjednanou delší).

Na základě výpovědi ani dohody v tomto případě nebudete mít nárok na odstupné. To by vám ovšem nenáleželo ani v situaci, kdy by váš pracovní poměr byl ukončován zaměstnavatelem proto, že byste podle lékařského posudku pozbyla zdravotní způsobilost (a nebylo by to z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání).

Rozhodně nelze doporučit, abyste přestala chodit do práce s tím, že na práci zdravotně nestačíte a doktorovi nedůvěřujete. Vedlo by to sice také k ukončení pracovního poměru, ovšem ze strany zaměstnavatele a důsledkem by pro vás mohla být nižší podpora v nezaměstnanosti.

Odpovídala Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.