„Shodli jsme se, že firemní prostředí se za deset let změnilo, proto je třeba vyzdvihnout to, co je dnes výjimečné. Navíc samy firmy, které se nejprve obávaly náročnosti soutěže, ocenily příležitost zamyslet se a inspirovaly se k dalším opatřením, která usnadňují rodinám sladění práce s životem rodiny,“ uvedla Rut Kolínská ze Sítě mateřských center, která celostátní soutěž organizuje.

„Ocenění je pro nás důkazem, že při slaďování pracovního a soukromého života lidí ve firmě postupujeme správným směrem. Těší nás, že jsme se zařadili po bok velkých českých zaměstnavatelů,“ prohlásila Petra Červinková, která ve společnosti Hennlich vede projekt na slaďování pracovního a rodinného života.